หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงความคิดในการให้บริการและการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมงาน

หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นหลักสูตรเพื่อความก้าวหน้าในแต่ละสาขาอาชีพ โดย Active English จะจัดสรรหลักสูตรการจัดการความสามารถทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างทีมเป็นกลุ่มนอกสำนักงานอีกด้วย

โปรดระบุอีเมล์และชื่อของคุณ เพื่อที่ทางเราจะได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สการเรียนของเราให้คุณทราบ