หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและวัยรุ่น

หลักสูตรเหล่านี้เขียนขึ้นและจัดส่งตามอายุของนักเรียนและระดับความสามารถทางภาษาของพวกเขาเมื่อเริ่มเรียน โดยคุณครูจะเป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มอายุของเด็กๆารถจำแนกกลุ่มและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักเรียนหรือสิ่งที่พ่อแม่ของเด็กหรือวัยรุ่นชอบที่จะประสบความสำเร็จ การทดสอบออนไลน์สามารถนำเสนอเพื่อวัดความคืบหน้าได้ เด็กเล็กจะได้รับความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของพวกเขา ในขณะที่นักเรียนที่มีอายุมากกว่าจะได้รับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับอายุและวุฒิภาวะของพวกเขา.

โปรดระบุอีเมล์และชื่อของคุณ เพื่อที่ทางเราจะได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สการเรียนของเราให้คุณทราบ